Homonymsætning med eksplicit nøgenhed

Kender du denne sætning?

‘Bar barbarbar-barbar bar bar barbarbar-bar.’

En tilsyneladende sort, uforståelig og noget staccato række gentagelser af ordet ‘bar’. Men ikke desto mindre er der tale om en regulær sætning med adjektiv, grundled, udsagnsled og genstandsled. En sætning, der oven i købet giver anledning til forestillinger om forskellige mere eller mindre dramastiske scenarier. Alle med nøgenheden som et nærværende element. Sætningen antyder desuden en relation mellem to mennesker, men relationens karakter står hen i det uvisse.

Men hvad betyder det, tænker du nok. Hvis vi forestiller os, at der findes nogle beværtninger, der udelukkende serverer drikkevarer for barbarer, så vil en sådan beværtning med fordel kunne betegnes som en barbarbar. Og en gæst på en sådan barbarbar ville uden problemer kunne kaldes en barbarbar-barbar. Det er sådanne to barbarbar-barbarer, som sætningen handler om. Fælles for disse to barbarbar-barbarer er, at de er nøgne… eller bare. Ja, de har ikke noget tøj på, altså. Sætningen beskriver desuden, at den ene bare barbarbar-barbar løftede eller bar på den anden bare barbarbar-barbar. Derfor: Bar barbarbar-barbar bar bar barbarbar-barbar.

Det fine ved sætningen et, at man kun kan gætte sig til, om de to barbarer er gode venner, hvoraf den ene har fået for meget barbados-rom eller måske en lækker barolo, og derfor ikke er i stand til at gå, hvorfor den anden hjælper ved at bære. Eller om det er to barbarer, som er oppe at slås, og den ene løfter den anden i et klassisk wrestlerløft, for øjeblikket efter at kaste ham/hende ned på gulvet, ved f.eks. en ‘backbreaker’ eller en ‘brainbuster’, mens der udstødes et overspillet barbarisk brøl. Eller om de to barbarer er nygifte, hvorfor den ene bærer den anden over dørtærsklen. Hvis vi husker nøgenheden, så kunne det også dreje sig om to barbarbar-barbarer, som dyrker barbarisk lidenskabelig elskov, hvor den ene løfter den anden i en hidtil uset vildskab, hvor lige dele nydelse og aggressioner blander sig og udløser to synkrone orgasmer, som igen udløser store brøl og primale skrig. Om det så skulle foregå på en barbarbar er ikke sikkert. Det siger sætningen ikke noget om, men det kan man jo så vælge at forestille sig for dramatikkens skyld.

Sætningen er en såkaldt homonymsætning, og der findes andre eksempler. En klassisk – og ret kendt – sætning er “Får får får? Nej, får får lam!”. En mere avanceret engelsksproget amerikansk sætning lyder “Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo“. Og det er nok også rigtig nok, men det kræver dog et vist kendskab til bøfler at vide med sikkerhed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *